Kira geliri olanlar dikkat! Yarın son gün: Cezai işlem uygulanacak

2023 yılı içerisinde kesintiye tabi olan 150.000 TL üzeri işyeri kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekiyor. Kesintiye tabi olmayan işyeri kira gelirleri beyanı ise 8.400 TL. Cuma gününe 2023 yılına ilişkin kira beyanında bulunanlara 21.000 TL istisna uygulanacak.

Örneğin 96 bin TL’lik kira geliri olan bir vatandaş 9 bin 562 TL vergi ödeyecek. Zamanında beyanda bulunmayanlar gelirlerine göre cezalarla karşılayacak.

Kira geliri beyanı hakkındaki soru ve yanıtları özetle şöyle:

Mesken kira geliri elde edenler elde ettikleri kira gelirinin 2023 yılı için istisna tutarı olan 21.000 TL’yi aşması halinde beyanname verir. 2023 yılı içerisinde 21.000 TL ve altında mesken kira geliri elde edenler beyanname vermek zorunda değil.

Sahibi bulundukları konutları kiraya verenler gerçek gider yöntemini seçmesi durumunda oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider olarak düşebilirler.

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, gayrisafi hasılattan indirilebilecek gerçek giderlerin toplam tutarı şöyle hesaplanır:

Örneğin, 2023 yılında 50.000 TL kira geliri elde eden bir mükellefin bu yıl içinde yaptığı indirilebilir nitelikteki harcamalar toplamı 10.000 TL’dir. Konut kira geliri istisnasından yararlanan bu mükellefin gerçek gider yöntemini seçmesi halinde indirilebilecek gideri ne kadar olur?

Vergiye tabi hasılat = 50.000 – 21.000 = 29.000
İndirilebilecek gider = (10.000 x 29.000) / 50.000 = 5.800

İŞYERİ KİRALARI NE OLACAK?

Sadece işyeri kira geliri elde edenler hangi durumlarda beyanname verirler?

Vergi kesintisine tabi işyeri kira gelirleri elde edenler, kira gelirlerinin brüt tutarı 2023 yılı için beyanname verme sınırı olan 150.000 TL’yi aşması halinde beyanname verir.

Vergi kesintisine tabi olmayan işyerlerinden kira geliri elde edenler ise 2023 yılı için beyanname verme sınırı olan 8.400 TL’yi aşması halinde beyanname verir.

İşyeriyle birlikte mesken kira geliri de elde edilmesi halinde mesken kira gelirinin 21.000 TL istisna tutarı düşüldükten sonraki kalan tutarı ile işyeri kira geliri toplamının brüt tutarının 150.000 TL’yi aşması halinde mükellefler hem işyeri hem de mesken kira gelirini beyan etmek zorunda. Mesken kira geliri eğer 21.000 TL tutarının altında ise toplamaya dahil edilmez.

ÇOK ORTAKLI OLURSA

Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde beyanname nasıl verilir?

Şahıslardan her biri sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekir.

BEYAN ETMEYENE CEZA

Kira geliri elde edildiği halde beyanname verilmez veya eksik beyan edilirse ne olur?

Konutlarda elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2023 yılı için 21.000 TL’lik istisnadan yararlanılamayacak. Ancak idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini, kendiliklerinden, süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilecek.

Kira gelirinin beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin vergi dairesince tespit edilmesi halinde, ise vergi dairesi tarafından cezalı işlem yapılacak.

Kira geliri (GMSİ) dışında ücret kazancı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç iratları bir veya birkaçı olması durumunda beyanname bu sistem üzerinden verilebilir.

Kira geliri beyannamesi verilmesine ilişkin bir örnek:

2023 yılında toplam 96.000 TL geliri elde eden bir vatandaş, önce bu miktardan 21 bin TL’lik istisna indirimini düşecek. Ortaya çıkan 75 bin TL’den yüzde 15’lik safi irat tutarı yani 11 bin 250 TL’yi düşecek. Kalan 63 bin 750 TL üzerinden kira geliri vergisi olarak 9.562 TL ödeyecek. Ayrıca, 467 TL de damga vergisi ödemesi yapacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x